KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ZUT W SZCZECINIE

Tematyka badań:

W większości przypadków głównym materiałem wykorzystywanym na ściany są mury. Nie ważne czy to budownictwo stare, przedwojenne czy też nowoczesne budynki. Praca oraz wiedza z zakresów murów i ich trwałości jest wciąż niewystarczająca i ciągle rozwijana. Brakuje odpowiedzi na wiele zagadnień konstrukcyjnych, które często przyjmowane są na podstawie doświadczenia, jednakże bez faktycznej wiedzy o ich zapasach nośności, bez przebadania. Jak się okazuje często informacje te są przeszacowane, ponieważ brakuje badań w tym zakresie. Celem badań katedry jest próba odkrycia tych zależności, stworzenia materiałów dla inżynierów oraz rozpowszechnienia wiedzy. Zarówno na podstawie badań doświadczalnych jak i symulacji numerycznych. Przykładowo nie ma żadnych badań w literaturze odnośnie obliczeń ceglanych nadproży łukowych, nadproża te były przyjmowane niegdyś tylko i wyłącznie na zasadzie doświadczenia. Brak jest wiedzy odnośnie nośności sklepień ceglanych balkonów. Było to zawsze przyjmowane bez faktycznej wiedzy o bezpieczeństwie takich konstrukcji jak i ich trwałości. Bezpośrednia wiedza o wytrzymałości pozwala inżynierom na ocenę co do trwałości takich konstrukcji. Przy ocenie ich degradacji i informacji o zapasach nośności można dopiero podejmować decyzję o ewentualnej konieczności wzmocnień. Duża ilość budynków o walorach istotnych dla dziedzictwa kulturowego jest uszkodzona. Często każde uszkodzenie jest naprawiane w sposób nieodpowiedni do skali tego uszkodzenia czasami nawet pogarszając stan pierwotny konstrukcji (przesztywnienie). Nie każde uszkodzenie oznacza konieczność naprawy konstrukcji. Po wnikliwym przeanalizowaniu faktycznego stanu konstrukcji oraz informacji odnośnie zapasów nośności często dochodzimy do wniosku że lepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie konstrukcji bez naprawienia co pozwoli zachować jej pierwotne walory historyczne. Stąd niezwykle istotne jest opracowanie faktycznych zapasów nośności dla budynków o konstrukcji murowej.

Ogłoszenia bieżące