Strony pracowników : KBO WBiA ZUT

KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ZUT W SZCZECINIE

Strony pracowników katedry:

dr inż. Rafał Nowak - http://www.kbo.zut.edu.pl/IST/

mgr inż. Rafał Jaworski - https://sites.google.com/site/wbiaboikd/

mgr inż. Szymon Skibicki - http://skibicki.zut.edu.pl/

Ogłoszenia bieżące