KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ZUT W SZCZECINIE

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY” 2020/2021

Studia adresowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia) na dowolnym kierunku

Organizacja studiów:
dwa semestry w trybie niestacjonarnym (10 zjazdów sobota i niedziela)

Po ukończeniu studiów student otrzymuje:
  - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  - świadectwo ukończenia kursu metodycznego
  - certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001
  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

Opłaty: całkowity koszt 2800 zł (1400 zł za semestr) istnieje możliwość płacenia w ratach

Wymagane dokumenty:
  - kwestionariusz osobowy
  - dyplom ukończenia studiów wyższych
  - jedno zdjęcie

Rekrutacja dostępna na stronie ZUT (zakładka rekrutacja) i trwa do 25 września 2020 r.

Kontakt: Pokój 331 (codziennie od 9:00 do 15:00, inne godziny po uprzednim uzgodnieniu)
tel. 91 449 48 14
email: bhpwbia@zut.edu.pl
Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Wiesława Cieślewicz (pokój 329), tel. 663 882 809
REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE
„Modelowanie informacji oraz techniki CAD w budownictwie i architekturze” 2020/2021

Studia adresowane są do osób związanych z branżą budowlaną, architektoniczną, instalacyjną lub geodezyjną, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie projektowania w technologii BIM

Organizacja studiów:
dwa semestry w trybie niestacjonarnym (11 zjazdów sobota i niedziela)

Po ukończeniu studiów student otrzymuje:
  - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz ma możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów
    firmy Autodesk

Opłaty: całkowity koszt 3500 zł (1750 zł za semestr) istnieje możliwość płacenia w ratach

Wymagane dokumenty:
  - kwestionariusz osobowy
  - dyplom ukończenia studiów wyższych
  - jedno zdjęcie

Rekrutacja dostępna na stronie ZUT (zakładka rekrutacja) i trwa do 25 września 2020 r.

Dokumenty można składać na adres:
Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie
al. Piastów 50
70-311 Szczecin

Kontakt: Pokój 331 (codziennie od 9:00 do 15:00, inne godziny po uprzednim uzgodnieniu)
tel. 91 449 48 14
email: mitcba@zut.edu.pl
Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Wiesława Cieślewicz (pokój 329), tel. 663 882 809

Ogłoszenia bieżące