KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ZUT W SZCZECINIE

Katedra Budownictwa Ogólnego
Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 50
70-311 Szczecin
tel. 91-449-48-14
e-mail: kboikd@zut.edu.pl
e-mail: zdeoiz@zut.edu.pl
sekretariat pokój 331

Ogłoszenia bieżące