KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ZUT W SZCZECINIE

Prosimy zapytania kierować do sekretariatu, potem nasz pracownik udzili Państwu dalszych wskazówek odnośnie kontaktu z odpowiednim naszym pracownikiem. Zapytania można również wysyłać drogą elektroniczną.

OFERTA:
- kosztorysy ofertowe,
- harmonogramy,
- specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
- plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ocena opłacalności robót remontowych,
- badania rynku budowlanego,
- przeglądy i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych,
- nadzory nad robotami budowlanymi,
- method statement,
- tłumaczenia tekstów technicznych z języka angielskiego i niemieckiego,
- doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji,
- doradztwo w zakresie wdrażania systemów jakości,
- doradztwo związane z ustawą Prawo zamówień publicznych, Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
- doradztwo z zakresu prawa budowlanego i przepisów bezpieczeństwa pracy.

Kursy i szkolenia w zakresie: kosztorysowania i harmonogramowania robót budowlanych, procedur przetargowych, realizacji procesu budowlanego.
Zapytania ofertowe należy kierować na adres e-mail:
gospodarka@zut.edu.pl

- Prace badawcze z zakresu diagnostyki istniejących konstrukcji murowych i ich możliwości ewentualnego wzmacniania.
rnowak@zut.edu.pl

Katedra Budownictwa Ogólnego
Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 50
70-311 Szczecin
tel. 91-449-48-14
e-mail: kboikd@zut.edu.pl
e-mail: zdeoiz@zut.edu.pl
sekretariat pokój 331

Ogłoszenia bieżące