KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
ZUT W SZCZECINIE

Pliki z zakresu BIM, jako pomoc do nauki Revita w ramach zajęć BOiKD1. Filmy zostały podzielone na dwie grupy, ogólne wprowadzające do obsługi programu oraz praktyczny przykład do projektu domku jednorodzinnego.

Ogłoszenia bieżące