KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ZUT w Szczecinie

Pliki z zakresu BIM, jako pomoc do nauki Revita w ramach zajęć BOiKD1. Filmy zostały podzielone na dwie grupy, ogólne wprowadzające do obsługi programu oraz praktyczny przykład do projektu domku jednorodzinnego.

Ogłoszenia bieżące