Sukces Pracownika KBO w konkursie Preludium (NCN)


Pan mgr inż. Karol Federowicz w ramach programu Preludium 21 uzyskał finansowanie projektu badawczego pt.: Opracowanie ekologicznych metod pielęgnacji betonów drukowanych w technologii 3D zapewniające ciągłe ograniczenie skurczu. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Karol Federowicz w ramach przyznanych środków (209 660 zł) opracuje ekologiczne metody pielęgnacji betonów drukowanych w technologii 3D zapewniające ciągłe ograniczenie skurczu. Projekt zostanie realizowany przez interdyscyplinarną i międzynarodową grupę badawczą, w skład której wejdą eksperci z dziedziny reologii (Wielka Brytania) oraz teoretycznej i numerycznej analizy skurczu betonu z Hiszpanii.

Dyplom Kudra - Loran Nermend

obrazek


Student inż. Loran Nermend z Koła Naukowego z KBO (opiekun dr inż. Szymon Skibicki) otrzymał wyróżnienie na VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Santander Universidades. Pan L. Nermend wygłosił referat pt. Badania, optymalizacja i opracowania optymalnej mieszanki betonowej do wydruku 3D przy zastosowaniu szybko mieszającej pompy. Realizowany temat był związany z projektem wdrożeniowym realizowanym w KBO pod kierownictwem dr inż. S. Skibickiego.
Power Tower

obrazek obrazek obrazek obrazek
Studenci (Alicja Żygadło, Dariusz Górnostaj, Paulina Wiśniewska) z Koła Naukowego KBO (opiekun dr inż. Szymon Skibicki) zajęli drugie miejsce w konkursie POWER TOWER 2022. Konkurs polegał na wybudowanie optymalnej wieży z balsy, która przeniesie możliwe duże obciążenie. Oceniana była nośność i masa wykonanych modeli.

Ponadto w konkursie wzięła też udział druga drużyna z Koła Naukowego z KBO (Magdalena Łabecka, Kamil Orzelski, Zuzanna Sokołowska), ale uplasowała się poza pierwszą trójką.
Stacja innowacja

obrazek obrazek

W dniu 30.11.2022, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska odwiedził Radek Brzózka – dziennikarz i popularyzator nauki, który nagrywał kolejny odcinek do swojego programu telewizyjnego „Stacja innowacja”. Kolejny sezon, tak jak poprzednie, zostanie wyemitowany na kanale TVP Polonia.

Jeden z odcinków poświęcony będzie badaniom prowadzonym w Katedrze Budownictwa Ogólnego. Tematyka odcinka poświęcona będzie zagadnieniu związanemu z produkcją betonu zbrojonego zawierające w swoim składzie wodę morską. Nad innowacyjnym rozwiązaniem pracuje pracownik KBO (laureat programu POLONEZ BIS 1) dr inż. Sundar Rathnarajan.

Temat bardzo zainteresował twórców programu, ponieważ badania, które prowadzi Sundar, nie tylko pozwolą na rozwiązanie problemu zastosowania wody morskiej do produkcji betonu, ale przyczynią się również do opracowania składów mieszanek betonowych o niskim śladzie węglowym.

Opiekunem naukowym projektu Sundara Rathnarajana pt. NanoSeaCon - Sustainable nano-modified seawater-mixed concrete with enhanced service life jest dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT.


Naukowiec wizytujący w KBO

obrazek

Dr Mehdi Chougan z Brunel University London, stypendysta Horyzontu 2020 - Akcje Marii Skłodowskiej-Curie przez najbliższe kilka tygodni będzie realizował pod okiem naszych naukowców, staż badawczy w ramach swojego projektu naukowego – „DigiMat - Digital fabrication and integration of Material reuse for environmentally friendly cementitious composite building blocks”.

Dwuletni projekt prowadzony przez naukowca w Londynie, poświęcony jest produkcji zrównoważonych kompozytów cementowych wykonywanych w technologii druku 3D, które zawierają w swoim składzie materiały odpadowe.

Część projektu badawczego realizowana jest przy współpracy z naszym wydziałem. Celem pobytu Dr. Mehdiego Chougana jest opracowanie bezcementowych kompozytów zawierających w składzie cegłę rozbiórkową o znacząco obniżonym śladzie węglowym. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi 212 933,76 euro. Staż realizowany jest w Katedrze Budownictwa Ogólnego pod opieką dr. hab. inż. Pawła Sikory, prof. ZUT.

Więcej nt. projektu Mehdiego można znaleźć na stronie.

O wynikach poprzednich prac badawczych między naszymi naukowcami a badaczami z Brunel University London, które poświęcone są opracowaniu bezcementowych kompozytów budowlanych można przeczytać na stronie.


Zespół, którego opiekunem był pracownik KBO został finalistą konkursu na akademik marzeń

obrazek obrazek

Konrad Biliński i Paulina Schmelter z Wydziału Architektury (opiekun: dr inż. Wojciech Pawłowski) oraz Monika Głowacka i Dominika Kot z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (opiekun: dr inż. Szymon Skibicki - pracownik KBO ) zostali finalistami pierwszej edycji konkursu architektoniczno-inżynierskiego „Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej”

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji, uwzględniając zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).
Opis projektu wykonanego przez nasz zespół:
Obiekt domu studenckiego zlokalizowane w bliskiej odległości istniejącego Wydziału Elektrycznego z wykorzystaniem walorów „zielonego otoczenia”, które otacza cały kompleks. Zachowano naturalne otwarcia widokowe co dało możliwość stworzenia naturalnych enklaw wypoczynkowych dla studentów w otoczeniu istniejącego drzewostanu.

Bryłę budynku ukształtowano jako trzy kubiczne formy z których dwie ( jedna pięciokondygnacyjna, druga sześciokondygnacyjna) stanowią funkcję mieszkalną ze zlokalizowanymi w parterze funkcjami rekreacyjna – sportowymi, natomiast trzecia , dwukondygnacyjna, pełni funkcję wypoczynkową z cichymi miejscami do nauki. Dodatkowo dach części dwukondygnacyjnej zrealizowano jako „zielony” i przeznaczony dla rekreacji. Cały obiekt został zaprojektowany jako zamknięty bez możliwości dostępu osób trzecich ( wszystkie funkcje dostępne tylko dla mieszkańców domu studenckiego ).

W części mieszkalnej zaprojektowano trzy rodzaje mieszkań, jedno i dwuosobowe z aneksem kuchennym i wyodrębnionym pionem sanitarnym ( w zależności od aranżacji pokoje jednoosobowe można przekształcić w dwuosobowe) oraz mieszkania rodzinne z dwoma sypialniami, jadalnia z aneksem kuchennym oraz łazienką. Maksymalna liczba miejsc mieszkalnych – 270.

Konstrukcja budynków została zaprojektowana w taki sposób, żeby było możliwe wykorzystanie jak największej ilości prefabrykatów przy jego budowie. Główna konstrukcja nośna części mieszkalnej budynku to podłużny ustrój ścianowy z sprężonymi stropami prefabrykowanymi kanałowymi Pekabex HC.  Konstrukcja ścian budynku została zoptymalizowana w zależności od kondygnacji: na kondygnacjach dolnych ściany zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne ze względu na duże obciążenia, w ścianach wyższych kondygnacji w zależności od wymaganej nośności i izolacyjności akustycznej zastosowano ściany murowane z drobnowymiarowych pustaków silikatowych lub z betonu komórkowego. 

Więcej informacji i zdjęcia można znaleźć na oficjalnej stronie builder4future: łącze


Pracownicy KBO powołani do komisji recenzentów Komisji Europejskiej

W roku 2022 dr inż. Magdalena Bochenek oraz dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT powołani zostali do zespołu ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski w nowym okresie programowania na lata 2021-2027.


Nagrody Rektora ZUT w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2021

W dniu 30.09.2022 przyznane zostały Nagrody Rektora ZUT w Szczecinie dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i całokształt dorobku naukowego w roku 2021.

Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Katedry Budownictwa Ogólnego:

  • dr hab inż. Paweł Sikora, prof. ZUT - Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe I stopnia,
  • mgr inż. Karol Federowicz - Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe III stopnia,
  • dr inż. Szymon Skibicki - Nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne III stopnia,
  • dr inż. Krzysztof Cendrowski – Nagroda Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


International Seminar on Sustainable Building Materials

obrazek obrazek obrazek

W dniach 20-21 lipca 2022 odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „International Seminar on Sustainable Building Materials. Seminarium zorganizowane zostało przez Katedrę Budownictwa Ogólnego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie oraz firmę Betotest Polska sp. z. o. o. w ramach międzynarodowego projektu badawczego RECYCL3D: Recycled Aggregates for 3D Printed Concrete (ERA-MIN3, Horyzont 2020).

W pierwszym dniu seminarium odbyła się seria wykładów poświęconych zastosowaniu kruszyw recyklingowych przy produkcji betonu oraz technologii druku 3D do produkcji zrównoważonych konstrukcji betonowych. W drugim dniu uczestnicy seminarium wzięli udział w warsztacie poświęconym technologii druku 3D betonem oraz wzięli udział w wizytach technicznych w firmach Betotest Polska sp. z. o. o., wytwórni betonu Thomas Beton oraz kopalni kruszyw Calculus GmbH w Pomellen.
Maraton BIM w Warszawie

obrazek

W dniach 9.05 – 11.05 odbył się maraton BIM w Warszawie, który był zakończeniem I edycji Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" organizowanego przez Buildera, Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz firmę WSC. Do konkursu zostało zakwalifikowanych 10 zespołów, które od lutego tego roku przygotowywały projekt pt. „Akademik Marzeń” w technologii BIM. Dodatkowo podczas maratonu BIM w Warszawie zespół musiał rozwiązań zadania związane z ww. technologią. W konkursie i maratonie BIM wziął udział zespół z ZUT w Szczecinie w składzie:
architektura: dr inż. arch. Wojciech Pawłowski, inż. arch. Konrad Biliński, inż. arch. Paulina Schmelter, konstrukcja: dr inż. Szymon Skibicki, Dominika Kot, Monika Głowacka (studentki koła naukowego KBO).
Zespół ZUT zaprezentował się bardzo dobrze, podkreślić należy, że kapituła konkursu po prezentacji zespołu ZUT pochwaliła rozwiązania konstrukcyjne. Finalne wyniki maratonu BIM i konkursu zostaną przedstawione w dniach 11-12 października 2022 roku.


konferencja studencka „Okno na budownictwo” 

obrazek

KONFERENCJA „OKNO NA BUDOWNICTWO”: W dniach 06 - 07.05.2022 odbyła się konferencja studencka „Okno na budownictwo” zorganizowana przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz firmę Drutex SA. W konferencji wzięły udział dwa zespoły z koła naukowego Katedry Budownictwa Ogólnego:
1. Temat: ANALIZA MODELU DREWNIANEJ WIEŻY KRATOWEJ,
Studenci: Kardas Dawid, Królicki Bartosz, Łuczak Aleksander, Małysa Adrian;
opiekun: dr inż. Szymon Skibicki
2. Temat: WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA ŚCIAN WYKONANYCH W TECHNOLOGII DRUKU 3D I WYKONANYCH W TECHNOLOGIACH TRADYCYJNYCH,
Studenci: Loran Nermend, Klaudia Pędziwiatr, Tomasz Zdulski, Karol Nowicki;
opiekunowie: dr inż. Szymon Skibicki, mgr inż. Mateusz Techman

Zespół z Koła Naukowego KNO prezentujący temat ANALIZA MODELU DREWNIANEJ WIEŻY KRATOWEJ (opiekun: dr inż. Szymon Skibicki) był w czwórce najlepszych zespołów na 11 biorących udział w konferencji (wybór zespołów odbył się na podstawie prezentacji).


wyKOMBinuj mOst 2022

W dniach 25 – 29 kwietnia 2022 na Politechnice Gdańskiej zorganizowany został konkurs wyKOMBinuj mOst 2022. W konkursie wzięli udział studenci z Koła Naukowego Katedry Budownictwa Ogólnego: Kardas Dawid, Łuczak Aleksander, Królicki Bartosz (opiekun: dr inż. Szymon Skibicki)

Wyniki IX edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską 

obrazek obrazek

W maju na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska ogłoszono wyniki IX edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską obronioną na wydziale w latach 2019/2020 oraz 2020/2021.

Wśród nagrodzonych prac znalazła się praca magisterska przygotowana w Katedrze Budownictwa Ogólnego pt.:
Analysis of the smart construction impact on effective waste management at each stage of the project life cycle
Analiza wpływu inteligentnego budownictwa na efektywne zarządzanie odpadami na każdym etapie cyklu życia projektu
Autor pracy – mgr inż. Waleed Qatrameez
Promotor pracy – dr inż. Magdalena Bochenek

Autorowi pracy gratulujemy zajęcia I miejsca.


Pracownik KBO członkiem komitetu RILEM

Mgr inż. Karol Federowicz został powołany na członka komitetu technicznego RILEM - CNC : Carbon-based nanomaterials for multifunctional cementitious matrices.
Celem nowo powołanego Komitetu Technicznego (TC) RILEM jest zebranie dostępnych informacji i wiedzy na temat zastosowania nanomateriałów węglowych w kompozytach cementowych oraz wyników badań dotyczących wpływu dodatku nanomateriałów węglowych na właściwości świeżej mieszanki i stwardniałego kompozytu. Komitet rozpoczął prace w roku 2021. Planowany czas zakończenia prac TC to 2026. Od roku 2021 członkiem komitetu jest także drugi pracownik KBO dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT.

Pracownik KBO członkiem Grupy Zadaniowej fib

Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT został powołany na członka grupy zadaniowej TG4.7 Międzynarodowej Federacji Konstrukcji Betonowych (fib).
Celem Grupy Zadaniowej TG4.7. (Zastosowania konstrukcyjne betonu z kruszywami pochodzącymi z recyklingu - właściwości, modelowanie i projektowanie) jest sformułowanie zaleceń projektowych dotyczących wykorzystania kruszyw z recyklingu w betonowych elementach konstrukcyjnych.Planowanym efektem prac TG4.7. jest zaproponowanie nowych lub dostosowanie istniejących procedur i modeli obliczeniowych uwzględniających właściwości mechaniczne konstrukcji żelbetowych i sprężonych.
https://www.fib-international.org/commissions/com4-concrete-concrete-technology.html