Materiały dydaktyczne do prowadzonych zajęć

  • Link do strony dr inż. Rafała Nowak z materiałami dodatkowymi dla studentów (BIM, Revit, RFEM, Dietrich) www.rnowak.zut.edu.pl