Publikacje 2018

 1. Araszkiewicz K.: Wartość wody w przemyśle. Gospodarka Wodna (2018) 5, 133-136.
 2. Garbalińska H., Bochenek M.: Sorption measurements of autoclaved aerated concretes diffusion coefficient. E3S Web of Conferences (2018) 49, 1-9. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184900027
 3. Garbalińska H., Stasiak M., Bochenek M., Musielak G.: Assessment of a new method for determining the relationship between effective diffusivity and moisture concentration – Exemplified by autoclaved aerated concrete of four density classes. International Journal of Heat and Mass Transfer (2018) 124, 288-297. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.03.051
 4. Federowicz K.: Comparison of theoretical deformation with real life model of a steel bridge span. MATEC Web of Conferences (2018) 219, 1-8. https://doi.org/10.1051/matecconf/201821902013
 5. Zieliński A., Federowicz K., Kaszyńska M.: Comparison of calculation models’ estimates with actual measured autogenous shrinkage in High-Performance Cement Composites. MATEC Web of Conferences (2018) 219, 1-8. https://doi.org/10.1051/matecconf/201821903009
 6. Nowak R., Orłowicz R.: Badania ceglanych sklepień balkonów. Przegląd Budowlany (2018) 89 (5) 34-35.
 7. Orłowicz R., Nowak R.: Wpływ lunet na stan naprężeń sklepień kolebkowych historycznych budynków. Przegląd Budowlany (2018) 89 (3) 35-37
 8. Nowak R., Orłowicz R., Drobiec Ł.: Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych. Materiały Budowlane (2018) 4, 38-40. https://doi.org/10.15199/33.2018.04.09
 9. Nowak R., Orłowicz R.: Nośność stref podporowych wybranych sklepień ceglanych. Przegląd Budowlany (2018) 89 (11) 38-40.
 10. Orłowicz R., Nowak R., Vatin N., Bezpałow V.: Strength evaluation of the Prussian vaults made from brick aggregate concrete. Magazine of Civil Engineering [Инженерно-строительный журнал] (2018) 6, 95-102. https://doi.org/10.18720/MCE.82.9
 11. Kaszyńska M., Skibicki S., Zieliński A.:, Techman M., Olczyk N., Szymkowiak D., Hamerski M.: Elementy wyposażenia nawierzchni drogowych z oznakowaniem fotoluminescencyjnym. Przegląd Budowlany (2018) 11, 32-34.
 12. Kaszyńska M., Hoffmann M., Skibicki S., Zieliński A., Techman M., Olczyk N., Wróblewski T.: Evaluation of suitability for 3D printing of high performance concretes. MATEC Web of Conferences (2018) 163, 1-7. https://doi.org/10.1051/matecconf/201816301002
 13. Skibicki S., Kaszyńska M., Techman M.: Maturity testing of 3D printing concrete with inert microfiller. MATEC Web of Conferences (2018) 219, 1-8. https://doi.org/10.1051/matecconf/201821903008
 14. Paczkowski W., Skibicki S.: Przeciążenie stężeń stalowego szkieletu kotłowni spowodowane gradientem pola osiadań podłoża. Materiały Budowlane (2018) 4, 50-51. https://doi.org/10.15199/33.2018.04.13
 15. Techman M., Skibicki S.: Use of DMDA method for production of heavyweight concrete. MATEC Web of Conferences (2018) 219, 1-8. https://doi.org/10.1051/matecconf/201821903011
 16. Sikora P., Abd Elrahman M., Stephan D.: The influence of nanomaterials on the thermal resistance of cement-based composites - A review. Nanomaterials (2018) 8(7), 465. https://doi.org/10.3390/nano8070465
 17. Sikora P., Cendrowski K., Horszczaruk E., Mijowska E.: The effects of Fe3O4 and Fe3O4/SiO2 nanoparticles on the mechanical properties of cement mortars exposed to elevated temperature. Construction and Building Materials (2018) 182, 441-450. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.133
 18. Sikora P., Augustyniak A., Cendrowski K., Nawrotek P., Mijowska E.: Antimicrobial activity of Al2O3, CuO, Fe3O4, and ZnO nanoparticles in scope of their further application in cement-based building materials. Nanomaterials (2018) 8(4), 212. https://doi.org/10.3390/nano8040212
 19. Mijowska E., Horszczaruk E., Sikora P., Cendrowski K.: The effect of nanomaterials on thermal resistance of cement-based composites exposed to elevated temperature. Materials Today: Proceedings (2018) 5(8) Part 2, 15968-15975. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.05.040