Publikacje 2019


 1. Araszkiewicz K.: Digital construction and its role in driving the circular economy. Automation and Robotics in Construction: proceedings of the Creative Construction Conference (2019), 672-681.
 2. Araszkiewicz K., Bochenek M.: Control of construction projects using the Earned Value Method - case study. Open Engineering (2019) 9 (1) 186–195.
  https://doi.org/10.1515/eng-2019-0020
 3. Cieślewicz W., Araszkiewicz K., Sikora P.: Accident Rate as a Measure of Safety Assessment in Polish Civil Engineering. Safety (2019) 5 (4) 1-16. https://doi.org/10.3390/safety5040077
 4. Araszkiewicz K., Sikora P., Brzozowski P.: International Seminar on Sustainability. Economics and Safety - ISSES (2019) ISBN: 978-83-7663-282-7.
 5. Nowak R., Orłowicz R.: Selected problems of failures and repairs of historic masonry vaults. MATEC Web of Conferences (2019) EISSN: 2261-236X, 284, 1-8. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928405008
 6. Nowak R., Orłowicz R., Bezpałow W.: Badania ceglanych sklepień koszowych. Przegląd Budowlany (2019) 3, 19-21.
 7. Nowak R., Orłowicz R., Bezpałow W.: O badaniach ceglano-betonowych stropów odcinkowych. Inżynieria i Budownictwo (2019) 3, 107-109.
 8. Nowak R., Orłowicz R., Derkacz V., Galuk A.: Wpływ obciążenia skupionego pod kątem do spoin wspornych na wytrzymałość muru na ściskanie. Materiały Budowlane (2019) 2, 47-49.
  https://doi.org/10.15199/33.2019.02.10
 9. Nowak R., Orłowicz R.: Wpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu. Materiały Budowlane (2019) 5, 34-35. https://doi.org/10.15199/33.2019.05.05
 10. Nowak R., Orłowicz R.: Wybrane zagadnienia awarii i napraw historycznych sklepień ceglanych. Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia (2019) ISBN: 978-83-7663-286-5, 5, 433-436.
 11. Nowak R.: Strengthening and Repair Methods for Brick Arched Balconies. IOP Conference Series : Materials Science & Engineering (2019) 471, 1-6.
  https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/5/052056
 12. Paczkowski W., Skibicki S.: Korozja jako przyczyna awarii stalowej konstrukcji wsporczej rurociągu. Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje: monografia (2019) ISBN: 978-83-7663-286-5, 449-452.
 13. Paczkowski W., Skibicki S.: Corrosion as a cause of the failure of the pipeline steel supporting structure. MATEC Web of Conferences (2019) 284, 1-12.
  https://doi.org/10.1051/matecconf /2019284
 14. Zieliński A.:, Kaszyńska M., Skibicki S., Olczyk N.: Development of Autogenous Shrinkage Deformation and Strength Parameters in Self-Consolidating Concrete with Light and Natural Aggregate. IOP Conference Series : Materials Science & Engineering (2019) 471, 1-8. https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/3/032019
 15. Kaszyńska M., Olczyk N., Techman M., Skibicki S., Zieliński A., Filipowicz K., Wróblewski T., Hoffmann M.: Thermal-Humidity Parameters of 3D Printed Wall. IOP Conference Series: Materials Science & Engineering (2019) 471, 1-9. https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/8/082018
 16. Borucka-Lipska J., Techman M., Skibicki S.: Use of contaminated sand blasting grit for production of cement mortars. IOP Conference Series: Materials Science & Engineering (2019) 471, 1-6. https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/3/032055