Publikacje 2022

 1. Nowak R.., Kania T., Rutkowski R., Ekiert E.: Research and TLS (LiDAR) Construction Diagnostics of Clay Brick Masonry Arched Stairs. Materials (2022) 15, 2. https://doi.org/10.3390/ma15020552
 2. Chougan M., Ghaffar S.H., Sikora P., Mijowska E., Kukułka W, Stephan D. Boosting Portland cement-free composite performance via alkali-activation and reinforcement with pre-treated functionalised wheat straw. Industrial Crops and Products (2022) 178, 114648. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.114648
 3. Skibicki S., Jakubowska P., Kaszyńska M., Sibera D., Cendrowski K., Hoffman M., Early-Age Mechanical Properties of 3D-Printed Mortar with Spent Garnet, Materials (2022), 15(1), 100; https://doi.org/10.3390/ma15010100
 4. Morawski A. W., Ćmielwska K., Witkowski K., Kusiak-Nejman E., Pełech I., Staciwa P., Ekiert E., Sibera D., Wanag A., Gano M., Narkiewicz U., CO2 Reduction to Valuable Chemicals on TiO2-Carbon Photocatalysts Deposited on Silica Cloth, Catalysts (2022), 12(1), 31;
 5. Sikora P., Chougan M., Cuevas K., Liebscher M., Mechtcherine V., Ghaffar S.H., Liard M., Lootens D., Krivenko P., Sanytsky M., Stephan D. The effects of nano- and micro-sized additives on 3D printable cementitious and alkali-activated composites: a review. Applied Nanoscience (2022) 12, 805-823. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01738-2
 6. Abdel-Gawwad H.A., Mohammed A.H., Arif M.A., Shoukry H., Abadel A.A., Al-Kroom H., Sikora P., Abd Elrahman M. Role of magnesium chloride in the performance and phase composition of lead glass sludge foam. Materials Letters (2022) 320, 132325. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2022.132325
 7. Augustyniak A., Jablonska J., Cendrowski K., Głowacka A., Stephan D., Mijowska E., Sikora P. Investigating the release of ZnO nanoparticles from cement mortars on microbiological models. Applied Nanoscience (2022) 12, 489-502. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01695-w
 8. Pełech I., Staciwa P., Sibera D., Kusiak-Nejman E., Morawski A. W., Kapica-Kozar J., Narkiewicz U., The Effect of the Modification of Carbon Spheres with ZnCl2 on the Adsorption Properties towards CO2. Molecules (2022) 27(4), 1387. https://doi.org/10.3390/molecules27041387
 9. Morawski A. W., Kusiak-Nejman E., Pełech I., Ćmielewska K., Sibera D., Staciwa P., Wanag A., Gano M., Ekiert E., Kapica-Kozar J., Witkowski K., Narkiewicz U., New Insight on Carbon Dioxide-Mediated Hydrogen Production. Chemistryopen (2022) 11(4), e202100262. https://doi.org/10.1002/open.202100262
 10. Skibicki S., Pułtorak M., Kaszyńska M., Hoffmann M., Ekiert E., Sibera D., The effect of using recycled PET aggregates on mechanical and durability properties of 3D printed mortar. Construction and Building Materials (2022) 335, 127443. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127443
 11. Nowak R., Badania i ocena nośności ceglanych sklepień i łuków w skali naturalnej. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2022). ISBN 978-83-7663-333-6
 12. Sikora P., Woliński P., Chougan M., Madraszewski S., Węgrzyński W., Papis B.K., Federowicz K., Ghaffar S.H., Stephan D. A systematic experimental study on biochar-cementitious composites: Towards carbon sequestration. Industrial Crops and Products (2022) 184, 115103. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115103
 13. Chougan M, Ghaffar SH, Mijowska E, Kukułka W, Sikora P. High-performance polylactic acid compressed strawboard using pre-treated and functionalised wheat straw. Industrial Crops and Products (2022) 184, 114996. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.114996
 14. Abdel-Gawwad H.A., Sikora P., Mohammed A.H., Arif M.A., Al-Kroom H., Abd Elrahman M. Resistance of alkali-activated slag mixed with wastewater towards biogenic sulfuric acid attack. Case Studies in Construction Materials (2022) 17, e01164. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01164
 15. Cendrowski K., Kukułka W., Mijowska E., Silica nanospheres as a key process element in the Green engineering for the synthesis of carbon nanotubes as a supercapacitors additives. Materials Research Bulletin (2022) 111620. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2021.111620
 16. Jabłońska J., Dubrowska K., Augustyniak A., Wróbel R.J., Piz M., Cendrowski K., Rakoczy R., The influence of nanomaterials on pyocyanin production by Pseudomonas aeruginosa. Applied Nanoscience (2022). https://doi.org/10.1007/s13204-022-02461-2
 17. Augustyniak A., Dubrowska K., Jabłońska J., Cendrowski K., Wróbel R.J., Piz M., Filipek E., Rakoczy, R., Basic physiology of Pseudomonas aeruginosa contacted with carbon nanocomposites. Applied Nanoscience (2022). https://doi.org/10.1007/s13204-022-02460-3
 18. Morawski A. W., Ćmielewska K., Ekiert E., Kusiak-Nejman E., Pełech I., Staciwa P., Sibera D.,  Wanag A., Kapica-Kozar J., Gano M., Lendzion-Bieluń Z., Narkiewicz U., Effective green ammonia synthesis from gaseous nitrogen and CO2 saturated-water vapour utilizing a novel photocatalytic reactor. Chemical Engineering Journal (2022) 446(3), 137030. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137030.
 19. Sikora P., Techman M., Federowicz K., El-Khayatt A.M., Saudi H.A., Abd Elrahman M., Hoffmann M., Stephan D., Chung S.Y.: Insight into the microstructural and durability characteristics of 3D printed concrete: Cast versus printed specimens. Case Studies in Construction Materials (2022) Volume 17. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01320.
 20. Abdel-Gawwad H.A., Tawfik T.A., Sikora P., Abd Elrahman M. Preparation and characterization of a novel alkali-activated magnesite cement. Construction and Building Materials (2022) 345, 128384. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128384
 21. Paczkowski W., Kozieł K. Skibicki S., Matyl M., Wiśniowski M., Wróblewski T., Wzmocnienie uszkodzonej stalowej konstrukcji nośnej elektrowni w celu przejęcia dodatkowych obciążeń, Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, ISBN: 9788376633374 , 2022
 22. Skibicki S., Ocena jakości ściany wykonanej w technologii druku 3D za pomocą systemu analizy obrazu, Inżynieria i Budownictwo, nr 3-4, 2022
 23. Skibicki S., Kaszyńska M., Problemy w technologii druku 3D kompozytów cementowych, Budownictwo, Technologie, Architektura, nr 2(98), 2022
 24. Skibicki S., Zieliński A., Kaszyńska M., Nowak, AS., Analiza sztywności połączenia segmentów stalowych barier tymczasowych do separacji ruchu, Materiały Budowlane, nr 12, 2022
 25. Chougan M., Ghaffar S.H., Nematollahi B., Sikora P., Dorn T., Stephan D.,Albar A., Al-Kheetan M.J. Effect of natural and calcined halloysite clay minerals as low-cost additives on the performance of 3D-printed alkali-activated materials. Materials and Design (2022) 223, 111183. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111183
 26. Morawski A. W., Ćmielwska K., Ekiert E., Kusiak-Nejman E., Pełech I., Staciwa P., Sibera D., Wanag A., Kapica-Kozar J., Gano M., Lendzion-Bieluń Z., Narkiewicz U., Effective green ammonia synthesis from gaseous nitrogen and CO2 saturated-water vapour utilizing a novel photocatalytic reactor. Chemical Engineering Journal (2022) 446(3), 137030. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137030
 27. Pełech I., Staciwa P., Sibera D., Pełech R., Sobczuk K. S., Kaylar G. Y., Narkiewicz U., Cormia R., CO2 Adsorption Study of Potassium-Based Activation of Carbon Spheres. Molecules (2022) 27(17), 5379. https://doi.org/10.3390/molecules27175379
 28. Pełech I., Kusiak-Nejman E., Staciwa P., Sibera D., Kapica-Kozar J., Wanag A., Latzke F., Pawłowska K., Michalska A., Narkiewicz U., Morawski A. W., CO2 Sorbents Based on Spherical Carbon and Photoactive Metal Oxides: Insight into Adsorption Capacity, Selectivity and Regenerability. Molecules (2022) 27(20), 6802. https://doi.org/10.3390/molecules27206802