Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Skład osobowy katedry

Kierownik katedry
Head of Department

dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT  
pawel.sikora@zut.edu.pl
tel.: +48 91-449-41-57
pokój / room 334Pracownicy badawczo-dydaktyczni


Adiunkt
Assistant Professor

dr inż. Magdalena Bochenek
magdalena.bochenek@zut.edu.pl
tel.: +48 91-449-45-14

pokój / room 325
Adiunkt
Assistant Professor

dr inż. Rafał Nowak
rnowak@zut.edu.pl

pokój / room 335
Adiunkt
Assistant Professor

dr inż. Szymon Skibicki
szymon.skibicki@zut.edu.pl

pokój / room 340
Asystent
Research Assistant

mgr inż. Karol Federowicz
karol.federowicz@zut.edu.pl
tel.: +48 91-449-41-84

pokój / room 335A

Pracownicy badawczy


Stażysta podoktorski
Postdoctoral Fellow

dr inż. Sundar Rathnarajan
sundar.rathnarajan@zut.edu.pl

pokój / room 338

Pracownicy dydaktyczni


Adiunkt
Assistant Professor

dr inż. Wiesława Cieślewicz
wieslawa.cieslewicz@zut.edu.pl
tel.: +48 91-449-48-34

pokój / room 329
Adiunkt
Assistant Professor

dr inż. Agnieszka Siewiera
ps-asiewiera@wp.pl
tel.: +48 91-449-45-31

pokój / room 327
Asystent
Teaching Assistant   

mgr inż. Aleksandra Barczyk
aleksandra.barczyk@zut.edu.pl
tel.: +48 91-449-44-56

pokój / room 330
Godziny zlecone
Lecturer

dr inż. Zofia Gil
zofia.gil@zut.edu.pl
tel.: +48 91-449-49-35

pokój / room 337

Pracownicy techniczniSpecjalista
Specialist

dr inż. Krzysztof Cendrowski
krzysztof.cendrowski@zut.edu.pl
tel.: +48 91-449-41-33

pokój / room 336
Specjalista
Specialist                  

dr inż. Daniel Sibera
daniel.sibera@zut.edu.pl

pokój / room 175 (hala wydziałowa)